Зидария

Зидане на стени и преустройство на жилище, както и зидария в обемни строежи.

Зидарията е най-предпочитаният начин при строителството на сгради, изграждане на стени и обособяване на помещения. Нашите майстори зидат с най-разпространените материали – Тухли четворки, Тухли Wienerberger, Тухли единички, Бетонни и Газобетонни блокове, и разбира се – Камък.

зидария

Тухлена зидария

Независимо от типа на използваните тухли, това е най-масовият тип зидария. Тухлата се е доказала като един от най-дълготрайните, най-евтини и най-топлоизолиращи строителни материали.

При строителството на нов апартамент или къща, с ограждащите стени ние се стремим да постигнем два основни резултата: сградата да притежава добра звукова и топлоизолация. Самата топлоизолация също има две основни изисквания в зависимост от годишния сезон. От една стрена нашата е цел е изградените срени да задържат топлината на помещението през зимата. От друга страна тези стени трябва и да не предпазват от прекалено нагряване през горещеите дни на лятото.

Всичко това се прави осново с цел да се намалят разходите за отопление през зимата и охлаждане през лятото. А едно жилище построено с добра топлоизолация оже значително да намали сметките на домакинството. Разбира се, не само сметките са фактор при избирането на строителните материали и зидането на стените, важно е да се създаде здравословна среда за живот.

Има различни строителни материали, които притежават по-добра топлоизолационна способност от добре познатата тухла, но когато се грижим за комфорта на обитаване в сградата, това не достатъчно за да бъдат предпочетени. При изграждането на едно жилище от решаващо значение е и паропропускливостта и топлинната акумулираща способност на ограждащите стени.

Освен това, тухлата е и екологичен строителен материал, който заради начина си на добиване практически е неизчерпаем строителен ресурс.

Керамичните тухли са най-често използваните в зидарията и имат много добри шумоизолационни и топлоизолационни свойства. Те са устойчиви както на високи, така и на много ниски температури. Имат висок клас мразоустойчивост, пожароустойчиви са и водонепропускливи. Коефициентът на топлопроводимост на плътните тухли е около 0,6W/m°C, а при тухлите с кухини достига и по-ниски стойности – до 0,33W/m°C.

В зависимост от условията на експлоатация, вида на конструкцията и изискванията на зида, се употребяват няколко вида тухли (плътни, с кухини, клинкерни, огнеопорни).

Първите два вида са най-разпространените в зидарията: единични (дължина 25см, широчина 12см и дебелина – 6,5 см) и тухлите четворки (25/25/12(14) см. Четворките позоляват по-бърз строителен процес и имат по-добри топлоизолациоанни характеристики. Те могат да бъдат плътни или с кухини. Кухите тухли имат кухини над 20% от обема им. Тежат по-малко от обикновените плътни тухли и се употребяват, за да намалят общото тегло на зида и за по-добра топлоизолация.

Клинкерните тухли се изработват от глина, каолин, варовик и пясък, и имат много висока устойчивост на атмосферни влияния. Затова имат приложение основно за фасади, които след това не се измазват, също и за основи и стени, подложени на действието на влагата.

Огнеопорните глини, които се използват за зидарии, изложени на високи температури (фабрични комини, облицовка на парни котли, фуксове и др.), се изработват от шамотна или огнеопорна пръст.
Независимо от качеството на използваните тухли и разтвори, голямо значение за качествата на зида има превръзката – начинът на подреждане на тухлите в зида. Препоръчително е зидът да се изпълнява с цели тухли, с редки изключения, когато трябва да се изпълни превръзката, може да се използват и части от тухли.

Блокчета за зидане

Бетонните блокове биват решетъчни и кухи, за олекотяване и по-добро изолиране. Изпълняват се от обикновен и лек бетон. За производството на блокчета от обикновен бетон се използва портландцимент, пясък и дребен чакъл. Олекотяването се постига най-често с добавянето на леки материали като керамзит, перлит и др. Бетонните блокове за зидария могат да бъдат а рализчни текстури и цветове благодарение на на специални добавки.

Сред леките бетонни блокове, най-популярен и най-често използван в зидарията е газобетонът. Газобетонът е клетъчен бетон, получен при смесване на кварцов пясък, цимент, вар и вода в автоклави. След смесването на компонентите и при определени условия те се суспензират и впоследствие втвърдяват. Газът, който се образува вследствие на процеса „набъбване”, увеличава 5 пъти обема на суровинната смес. Изделията от газобетон се изготвят само в заводски условия и при клиента постъпват във вид на готови за използване блокове и други строителни елементи.

Газобетонът е негорим строителен материал и заради това си свойство осигурява добра огнезащита на помещенията. Освен това благодарение на порестата си структура и добрата паропроницаемост, позволява стените да “дишат” и влажността в помещенията да се поддържа по естествен път. Освен това имат и много добри топлоизолационни свойства. Големите размери на блоковете позволяват бързи темпи на строителство.

Блокчетата газобетон се използват при зидане на стени в строителни конструкции с монолитен стоманобетонен скелет. Но също така от газобетон могат да се изготвят готови армирани строителни елементи като плочи, покрития, щурцове, сводове, които се явяват конструктивни допълнения към блоковете и позволяват комплексни решения с газобетон.

Блокчетата лесно се обработват и изрязват, което е допълнителен плюс в стремежа и желанието за постигане на по-разчупен и атрактивен дизайн. Проблем при тези блокчета е високата им водопоглъщаемост, което може да влоши топлоизолационните им свойства, да се окаже предпоставка за образуване на мухъл, и други неприятни последици, ако не се вземат съответните мерки.

Каменна Зидария

В зависимост от връзката между отделните камъни тя се дели на традиционна и суха зидария. Сухи са тези зидарии, при които не се използва свързващ разтвор. Разчита се на плътното прилепване на камъните един в друг и гравитацията. Свободно стоящите каменни стени обикновено се правят по-широки в основата. Много от старите ирландски и български къщи са били построени по този начин. Подобен вид зидария изисква много прецизна обработкана свързващите камъни и е свързана с много умения и време. Традиционна каменна зидария е тази, при която се използват строителни разтвори.

Важен елемент от каменната зидария са укрепващите пояси – тухлени или дървен. Дървените пояси се състоят в най-общия случай от две дървени греди, вградени от двете страни на зида и свързани помежду си с напречни връзки.

Разтвори за зидария

Разтворите за зидария са смес от свързващо вещество (най-често вар, цимент, пепел) и добавъчен материал (пясък), които смесени с вода образуват каша, която с времето се втърдява.

Разтворите спояват отделните строителни елементи на зидарията (тухли, камъни, блокчета), като запълват фугите между тях. Важно е неравностите да бъдат изгладени за да може равнометно да се разпределеи натоварването.

Необходимо е разтворите да притежават важни качества като подвижност, устойчивост срещу разслояване, компактност, а след тяхното втвърдяване и достатъчно якост. Според вида на свързващото вещество, разтворите биват: варов, варо-циментов, циментов, глинен, гипсов, разтвор от пепелина.

За зидария се използват варови и варо-циментови разтвори, те са и най-разпространените. Преди зидане тухлите трябва да се намокрят, за да поемат от влагата на разтвора. За места, които са по-тежко натоварени, или изложени на влага, се употребяват циментови разтвори. Глинените разтвори са слабо издръжливи на атмосферни влияния, и обикновено се използват в зидарии от кирпич.

2 важни факта за зидарията:

  • Зидарията се влияе от атмосферните условия, когато не е защитена от покривни слоеве. Лошите атмосферни условия са в състояние да доведат до разрушения на зидарията или намаляване на свойствата и на издръжливост. Причина за това са температурните разширения и самите цикли на замръзване и топене на водата.
  • Подари естеството на използваните строителни материали, конструкцията със зидария се характеризира с голямо тегло. Този недостатък изисква зидовете да бъдат строени върху здрава основа, като по този начин се ибягва слягане на цялата строителна конструкция и пукнатини.